• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ' | 10 Μαρτίου 2017, 13:35

    Στο άρθρο 6 «Τουρισμός – Αναψυχή» εκτός από τις αναφερόμενες ειδικές κατηγορίες χρήσεων θα πρέπει να προστεθούν και οι: Α) 28.3 Υδατοδρόμια, που προφανώς εκ παραδρομής δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί, δεδομένου ότι τα υδατοδρόμια δεν δημιουργούν κανένα περιβαλλοντικό ή άλλης μορφής πρόβλημα στην λειτουργία εγκαταστάσεων τουρισμού – αναψυχής, ενώ διευκολύνουν την πρόσβαση τουριστών στις παραθαλάσσιες (και η χώρα μας έχει πληθώρα), παραλίμνιες και παραποτάμιες τουριστικές περιοχές. Β) 39.1 Γεωργικές, κλπ και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 39.2 Γεωργικές Αποθήκες κλπ και άλλες εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα, οι οποίες δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα συμβατότητας με την τουριστική ανάπτυξη αλλά αντιθέτως είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός σημαντικού τμήματος του τουρισμού της χώρας, δηλαδή του αγροτουρισμού.