• Σχόλιο του χρήστη 'Δ . Κ' | 13 Μαρτίου 2017, 08:45

    Τουρισμός Αναψυχή. Πρόταση Νομοτεχνικής Βελτίωσης, προσθήκη χρήσεων. 1ο (54) Εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα και οργανωμένη αναψυχή. (55) Εξυπηρετήσεις φυσιατρικής και ειδικών αναγκών θεραπευτοκού χαρακτήρα. 2ο Σχόλιο για την χρήση (51) κατασκηνώσεις στο παρόν άρθρο. Η χρήση αυτή μπορεί να μπεί με τις δύο προτεινόμενες (54 , 55)και στη παρ. 2 του άρθρου 8. Κατασκήνωση και δάσος είναι συμβατά και ανεκτά από την δασική νομοθεσια.