• Σχόλιο του χρήστη 'WWF' | 13 Μαρτίου 2017, 10:41

    Και μία ακόμα προσθήκη: ειδικά οι κοινόχρηστοι χώροι που υπάγονται στην δασική νομοθεσία (π.χ., πάρκα και άλση του 3 παρ. 4 ν. 998/1979) θα πρέπει να μεταφερθούν γενική χρήση «περιοχές προστασίας» του άρθρου 16. Σημειώνεται επίσης ότι ορισμένοι χώροι αστικού πρασίνου, ειδικά στο κέντρο ορισμένων πόλεων, αποτελούν και αρχαιολογικούς χώρους.