• Σχόλιο του χρήστη 'Ανθή Τσακιροπούλου' | 13 Μαρτίου 2017, 11:28

    Εφόσον με το παρόν Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται η δυνατότητα χωροθέτησης φούρνων σε περιοχή αμιγούς κατοικίας, προτείνω την προσθήκη, υπό προϋποθέσεις, της συγκεκριμένης χρήσης και στην κατηγορία Τουρισμού – Αναψυχής. Η προϋπόθεση που θα μπορούσε να διατυπωθεί είναι όριο δυναμικότητας κλιβάνου έως 3.000 χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, το οποίο είναι και το ελάχιστο σύμφωνα με το Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α'/9.2.2007) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». Ανθή Τσακιροπούλου Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ