• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ Α.Ε. (Μελίνα Μάρακα)' | 13 Μαρτίου 2017, 11:48

    Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο: Άρθρο 2 Αποκλειστική κατοικία, σελ.4 Οι Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών είναι συνήθως σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1: «38. Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών»