• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ Α.Ε. (Μελίνα Μάρακα)' | 13 Μαρτίου 2017, 12:39

    Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο: Άρθρο 8 Ελεύθεροι Χώροι-Αστικό Πράσινο, σελ.8 Για τις περιοχές της κατηγορίας αυτής που αφορούν Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου (παρ.2) προτείνεται να συμπεριληφθεί η κατηγορία 38, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1: «38 Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών».