• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. & ΠΟΛ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ' | 13 Μαρτίου 2017, 12:00

    Δεδομένου ότι είναι επιτρεπτή η χρήση καζίνου γιατί δεν αναφέρονται η ειδική κατηγορία τυχερά παιχνίδια; Στις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης σημειώνεται η κατηγορία τουρισμός - αναψυχή - παραθεριστική κατοικία. Σε μια περιοχή παραθεριστικής κατοικίας για την οποία θα έχει εφαρμογή το παρόν άρθρο κατά την άποψή μας θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι θρησκευτικοί χώροι και οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χρήσεις συμβατές με τη λειτουργία της περιοχής. Επισημαίνεται ο περιορισμός στη θέση και τον αριθμό των εγκαταστάσεων κεραιών.