• Σχόλιο του χρήστη 'Δ. Κ' | 13 Μαρτίου 2017, 12:48

    Ελεύθεροι χώροι- Αστικό πράσινο.1ο Πρόταση Νομοτεχνικής Βελτίωσης . Προσθήκη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ως εξης: (54) Εκπαίδευση σε περιβαντολλογικά θέματα και οργανωμένη αναψυχή. (55) Εξυπηρετήσεις φυσιατρικής και ειδικών αναγκών θεραπευτικού χαρακτήρα.(51) Κατασκηνώσεις - παιδικές εξοχές. 2ο Σχόλιο: Η δασική νομοθεσία επιτρέπει κατασκηνώσεις μέχρι δασικά χωριά - σπίτια. Οι τρεις ως άνω χρήσεις μπορούν να μπουν στο παρόν άρθρο καθώς και στο πιο κάτω άρθρο 16.