• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ' | 13 Μαρτίου 2017, 14:15

    Από τα όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο φαίνεται να αποκλείονται από τη γενική χρήση Τουρισμού – Αναψυχής η ειδική κατηγορία Επαγγελματικών Εργαστηρίων. Εντούτοις στις τουριστικές περιοχές είναι σύνηθες το φαινόμενο να υπάρχουν καταστήματα πώλησης προϊόντων τοπικής κουλτούρας (κοσμήματα, πήλινα κ.λπ.) τα οποία συχνά συνοδεύονται από χρήση εργαστηρίου. Με την απουσία πρόβλεψης χωροθέτησης επαγγελματικών εργαστηρίων πλήγεται η τοπική οικονομία και ως εκ τούτου θεωρώ πως θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις.