• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΙΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ' | 13 Μαρτίου 2017, 14:36

    Εάν στις περιοχές τουρισμού δεν προβλέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια τότε δεν θα μπορεί αν εγκατασταθεί στις περιοχές αυτές ένας φούρνος – αρτοποιείο το οποίο είναι απαραίτητη χρήση στις περιοχές αυτές αφού υπάρχει τουριστική κίνηση και άρα και υψηλή κατανάλωση. Να προστεθούν τα επαγγελματικά εργαστήρια στην κατηγορία αυτή