• Σχόλιο του χρήστη 'TX' | 13 Μαρτίου 2017, 14:51

    «Η ειδική χρήση 16. “Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις – Σύνθετα τουριστικά καταλύματα” προτείνεται, να εναρμονιστεί με τους νομοθετημένους όρους του άρθρου1 του Ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155Α’/30-7-2014) όπως ισχύουν, ως εξής: “Τουριστικά καταλύματα - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής – Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα -Συνεδριακά Κέντρα” (μετά την ρητή προσθήκη της ειδικής χρήσης ”Συνεδριακά Κέντρα” στο άρθρο 1 - βλ και σχετικό σχόλιο μας).»