• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΑΡΗ' | 13 Μαρτίου 2017, 14:43

    Στις περιοχές τουρισμού θα έπρεπε να μπορούν να μπουν τα επαγγελματικά εργαστήρια γιατί η πιο συνήθης περίπτωση στις περιοχές αυτές (βλέπε νησιά, ορεινά, παράλιες περιοχές) είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο να υπάρχει μια επιχείρηση με διπλό ρόλο: τεχνική Παρασκευή προϊόντος σε εργαστήριο και πώλησή του στο μπροστινό κομμάτι του οικοδομήματος (πχ επεξεργασία και πώληση μελιού, άλεση καφέ και πώληση αυτού κ.ά.). Τα επαγγελματικά εργαστήρια στηρίζουν την τοπική οικονομία και παράδοση και πρέπει μπορούν να εγκαθίστανται κυρίως στις περιοχές τουρισμού και αναψυχής.