• Θα πρέπει να προβλέπεται στις περιοχές τουρισμού - αναψυχής η χρήση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης (π.χ. αργυροχρυσοχοΐα, αγγειοπλαστική, εργαστήρια παραγωγής παγωτού κλπ), γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις τουριστικές δραστηριότητες.