• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΛΓΑ ΛΑΜΠΡΗ' | 13 Μαρτίου 2017, 14:10

    Όπως ανέφερα και στο άρθρο 4 του παρόντος ΠΔ, στις περιοχές Τουρισμού Αναψυχής υπάρχει πρόβλεψη μόνο για: «(18) Πρατήρια υγρών καυσίμων». Σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του Άρθρου 10 του Νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α’/2008), όπως αντικαταστάθηκε με την Παράγραφο 6 του Άρθρου 115 του Νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α’/2013) και ισχύει, αναφέρεται ότι: «1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων…» Συνεπώς υπάρχει αντίθεση μεταξύ της νομοθεσίας για τα πρατήρια και της προτεινόμενης πολεοδομικής διάταξης. Αυτό προτείνεται επίσης να διορθωθεί άμεσα και να επιτρέπονται όλα τα είδη πρατηρίων (βενζίνης, υγραερίου, φυσικού αερίου) στην κατηγορία Τουρισμού - Αναψυχής.