• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ' | 13 Μαρτίου 2017, 15:16

    οι περιοχές γεωργικής χρήσης εγκλωβισμένες εντός οικιστικού ιστού, να προστατεύονται από πολεοδόμηση/εγκατάσταση κοινωφελών κ κοινοχρήστων εγκαταστάσεων, καθώς στην εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης, πολύ αργότερα από τον προσδιορισμό χρήσεων, λόγω έλλειψης κοινοχρήστων χώρων, οι μόνοι αδόμητοι χώροι, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις επιβαρύνονται με υποδοχή κοινωφελών ή άλλων εγκαταστάσεων. Να υπάρχει πρόβλεψη των κοινωφελών/κοινοχρήστων υποδομών εκτός περιοχών γεωργικής χρήσης . Οι περιοχές , ιδιωτικές που χαρακτηρίζονται ως γεωργικής χρήσης, εντός οικιστικού ιστού, να φορολογούνται αντίστοιχα με την χρήση τους, κ όχι ως οικοπεδικές, για προστασία από την υπερφορολόγηση, κ ανάλογα με την πραγματική τους χρήση κ απόδοση, άλλως θα τιμωρούνται οι ιδιοκτήτες γεωργικών χρήσεων, εξαναγκαζόμενοι σε ξεπούλημα για άλλες εμπορικές/τουριστικές χρήσεις. Κάβουρας Σπύρος γραμματέας Συλλόγου θιγομένων Ιδιοκτητών από Σχέδιο Πόλης Χίου