• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Δαναδιάδου, Σοφία Παρθενοπούλου' | 13 Μαρτίου 2017, 15:17

    Από τη στιγμή που γίνεται μια διάκριση στη χρήση της κατοικίας (αποκλειστική, αμιγής και γενική) η αποκλειστική, εφόσον εκφράζει την κατοικία και μόνον θα πρέπει να έχει και τα εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (τουλάχιστον πρατήρια άρτου και γάλακτος, φαρμακεία και ψιλικά) Γενικά η χρήση αποκλειστικής κατοικίας εντός Δήμων που αποτελούν κέντρο πολεοδομικού συγκροτήματος δεν έχει εφαρμογή. για το ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ