• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Δαναδιάδου, Σοφία Παρθενοπούλου' | 13 Μαρτίου 2017, 15:43

    1. Προτείνεται η προσθήκη της χρήσης θρησκευτικών χώρων και πολιτιστικών κτιρίων που προβλέπονται στο ΠΔ του 1987. + Εγκαταστάσεις ΑΠΕ μόνο εφόσον εξυπηρετούν Τουριστικές εγκαταστάσεις + Χώροι επεξεργασίας λυμμάτων μόνο εφόσον εξυπηρετούν μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις. για το ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ