• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Δαναδιάδου, Σοφία Παρθενοπούλου' | 13 Μαρτίου 2017, 15:28

    1. Στις εντός σχεδίου περιοχές να επιτρέπονται οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για το ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ