• Σχόλιο του χρήστη 'Ανθή Τσακιροπούλου' | 13 Μαρτίου 2017, 15:23

    Προκειμένου να τονωθεί κατά το δυνατόν η τοπική οικονομία σε περιοχές τουρισμού – αναψυχής, θεωρώ σκόπιμο να μπορούν να χωροθετούνται επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, δηλαδή τεχνοοικονομικές μονάδες, έστω υπό προϋποθέσεις, π.χ. επιφάνεια δόμησης, ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης, κ.λπ. Η εγκατάσταση και λειτουργία τους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, καθώς είναι απαραίτητα συστατικά της παραγωγικής διαδικασίας που θεωρείται σκόπιμο να απευθύνεται σε επισκέπτες σε περιοχές τουρισμού - αναψυχής. Ανθή Τσακιροπούλου Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ