• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Αλεξίου, Δικηγόρος' | 13 Μαρτίου 2017, 15:59

    Προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές: (16) Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές – Σύνθετα τουριστικά καταλύματα (50) Κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές - λούνα παρκ (51) Παιδική αναψυχή - δραστηριότητες παιδικής ψυχαγωγίας ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ Α.Α. 16: Η περιγραφή της ειδικής κατηγορίας (α.α.16) δεν καταλαμβάνει το σύνολο των περιπτώσεων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ούτε φυσικά δύναται να καταλάβει αντίστοιχες μορφές εγκαταστάσεων που τυχόν θεσμοθετηθούν στο μέλλον. Με δεδομένο ότι ειδικά ο τομέας του τουρισμού είναι εξαιρετικά νευραλγικός για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αφετέρου δε ότι είναι διαρκώς αναπτυσσόμενος, η διατύπωση του προτεινόμενου σχεδίου είναι πολύ περιοριστική. Επιπλέον, η συγκεκριμένη ειδική κατηγορία δεν προβλέπεται (στο σύνολό της) ως επιτρεπόμενη σε καμία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης. Επομένως, με το προτεινόμενο σχέδιο δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση σημαντικών τουριστικών υποδομών σε καμία απολύτως γενική κατηγορία χρήσεων γης. Προτείνεται αφενός μεν η αναδιατύπωση της περίπτωσης 16 των ειδικών χρήσεων, αφετέρου δε η ρητή αναφορά των «εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων» ως επιτρεπόμενης ειδικής κατηγορίας στις γενικές κατηγορίες «Τουρισμός - Αναψυχή» και «Πολεοδομικό Κέντρο». Επισημαίνεται δε ότι μία τέτοια αλλαγή παρέχει απλώς μεγαλύτερη συστηματική συνοχή και κατοχυρώνει ήδη ισχύοντα, καθώς το σύνολο των ειδικών αυτών χρήσεων διέπεται από ειδική νομοθεσία, η οποία θέτει όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ, ΕΠΙΣΗΣ, Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Α.Α. 50 ΕΠ.: Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παιδική αναψυχή γνωρίζουν μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια και αποτελούν μία από τις κατηγορίες χρήσεων που εξελίσσονται συνεχώς, αλλά, δυστυχώς, αποκτούν επικαιρότητα μόνο με δυσάρεστες αφορμές. Το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει μόνο τη λειτουργία «λούνα παρκ» (κατεξοχήν χώρων παιδικής αναψυχής), συνδέοντάς τη λειτουργικά στην ίδια ειδική χρήση με τα θεματικά πάρκα. Ωστόσο, τα τελευταία αποτελούν κατά τη νομοθεσία εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και δεν σχετίζονται ούτε πολεοδομικά ούτε λειτουργικά με την παιδική αναψυχή, η οποία, λόγω της μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων, μπορεί να είναι πολύ ηπιότερη. Προτείνεται αφενός η αναδιατύπωση των κατηγοριών ειδικών χρήσεων γης με α.α. 50 και 51, αφετέρου ο διαχωρισμός της παιδικής αναψυχής σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την ένταση και την πολεοδομική λειτουργία τους. Με τον τρόπο αυτό και με την εξειδίκευση που θα ακολουθήσει με την προβλεπόμενη στο ίδιο άρθρο υπουργική απόφαση, μπορεί να ξεκινήσει πλέον η θεσμοθέτηση διαδικασιών αδειοδότησης τέτοιων χρήσεων, η οποία σήμερα είναι εξαιρετικά ελλιπής, καθιστώντας τη λειτουργία τους ιδιαίτερα προβληματική - αν όχι και επικίνδυνη.