• Σχόλιο του χρήστη 'Ανθή Τσακιροπούλου' | 13 Μαρτίου 2017, 16:40

    Δεν γίνεται αντιληπτή η ανάγκη θεσμοθέτησης της συγκεκριμένης γενικής κατηγορίας χρήσεων γης, δηλαδή της κατηγορίας της αποκλειστικής κατοικίας, ελλείψει και της αιτιολογικής έκθεσης, όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να τεκμηριωθεί τέτοια ανάγκη. Υπάρχουν άραγε περιοχές/ οικισμοί, πέραν αυτών που χαρακτηρίζονται ως αμιγούς κατοικίας (άρθρο 3 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος) και των οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους (άρθρο 17 του ίδιου), για τις/ους οποίες/ους προκύπτει η ανάγκη προσθήκης της συγκεκριμένης γενικής κατηγορίας; Και, το σημαντικότερο, θα μπορούσαν στη σύγχρονη εποχή να λειτουργούν αυτοεξυπηρετούμενοι, μόνο με τη λειτουργία δημοτικών αγορών; Ανθή Τσακιροπούλου Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ