• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Λαγγουρέτος' | 13 Μαρτίου 2017, 19:31

    Στο άρθρο 8 περ.2 παρακαλώ να προσθέσετε: - Κατασκηνώσεις (50-51) - Κατοικίες (1) - Καταστήματα (8.1, 8.4, 8.5, 8.6 και 8.7) - Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (9) - Εστίαση (13) - Αναψυκτήρια (14) - Κέντρα διασκέδασης αναψυχής (15) - Στο (39.1) να μπει και το (39.2) δηλαδή οι συναφείς εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ