• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 17 Μαρτίου 2017, 09:29

    Να συμπεριληφθεί και η χρήση γης (36) «Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου», με την ακόλουθη διατύπωση και διαίρεση σε υποκατηγορίες: 36.1. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών. 36.2. Εγκαταστάσεις μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών. 36.3. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τηλεπικοινωνιών. 36.4. Εγκαταστάσεις ύδρευσης, φυσικού αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις.