• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.' | 19 Ιουνίου 2017, 19:04

    Άρθρο 1, Ορισμός - Σκοπός παρ. 1. ..."Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση" ... παρ. 3. "Οι Ε.Κοιν. επιδιώκουν οικονομικό οφέλος μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς"... Πρόταση 1η : δημιουργεί σύγχιση το ότι από τη μια λέει "μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα" και από την άλλη "επιδιώκουν οικονομικό όφελος". Πιό σαφές και ξεκάθαρο θα ήταν να υιοθετηθούν οι αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA), οι οποίες διαχωρίζουν τα "πλεονάσματα", που παράγονται από τις συναλλαγές των μελών με το συνεταιρισμό, από τα "κέρδη", που παράγονται από τις συναλλαγές του συνεταιρισμού με τα μη μέλη. Ο διαχωρισμός αυτός λύνει και το πρόβλημα που δημιουργεί την ανάγκη για την εξαίρεση της παραγρ. 4 του Άρθρου 2.