• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Γρηγορίου' | 23 Ιουνίου 2017, 12:07

    Η Greenpeace χαιρετίζει επί της αρχής την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη νομοθετική ρύθμιση των ενεργειακών κοινοτήτων (Ε.Κοιν.), η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και τοπικούς φορείς να αποκτήσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, αλλά και να αξιοποιήσουν τους καθαρούς και ανεξάντλητους πόρους της χώρας για τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, με σημαντικές διατάξεις που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού του ενεργειακού τομέα και την κοινωνικά δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Στα θετικά σημεία του νομοσχεδίου συγκαταλέγεται το ευρύ πεδίο εφαρμογών, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει νέες τεχνολογίες και τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν στο εγγύς μέλλον (π.χ. αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και διαχείριση σταθμών φόρτισης κα). Η έμφαση σε νέες και καθαρές τεχνολογίες συμβάλλει στη δημιουργία ενός θεσμικού εργαλείου ικανού να βοηθήσει την τοπική επιχειρηματικότητα να στραφεί σε σύγχρονες επενδυτικές επιλογές που συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, τα οικονομικά κίνητρα και τα μέτρα στήριξης αποτελούν άλλο ένα θετικό σημείο του νομοσχέδιο και αναμένεται να βοηθήσουν στην επιτυχή σύσταση και λειτουργία των Ε.Κοιν. Ιδιαίτερη μνεία, τέλος, οφείλουμε να κάνουμε στην πρόβλεψη για δράσεις που έχουν σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ακόμα και σε πολίτες οι οποίοι δεν αποτελούν απαραιτήτως μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και η ενσωμάτωσή της στο πλαίσιο κοινωνικών πολιτικών ΟΤΑ ή άλλων φορέων, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες, πλην όμως αναξιοποίητες, αναπτυξιακές ευκαιρίες της χώρας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Παρά τις φιλόδοξες προθέσεις, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα σημεία στο νομοσχέδιο, τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν άμεσα προκειμένου να γίνει εφικτή η προσδοκία για σημαντικές επενδύσεις στο τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Greenpeace παραθέτει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της επί του νομοσχεδίου με στόχο την ουσιαστική βελτίωσή του.