• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Σουπίλας' | 12 Σεπτεμβρίου 2017, 16:44

    Νομίζω ότι λείπει ο ορισμός του τι είναι λύματα. Η συσχέτιση το ότι " λύματα είναι τα απόβλητά.." θα είναι σκόπιμο να αποφευχθεί γιατί δημιουργεί μία αρνητική προδιάθεση στον καθένα.Θα μπορούσε να ορισθούν σαν λύματα "τα ακάθαρτα υγρά από κατοικίες καθώς και τα όμβρια τα οποία μέσω αποχετευτικών δικτύων μπορούν να μεταφερθούν για επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)