• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc' | 14 Σεπτεμβρίου 2017, 17:06

    Προτείνεται η Διόρθωση της παραγράφου 1γ «γ. υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων και απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύει.» με «γ. υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύει.»