• Σχόλιο του χρήστη 'Καμπάς Γεώργιος' | 15 Σεπτεμβρίου 2017, 10:32

    Στην παρ. 7 του άρθρου 3 να αποσαφηνιστεί τι εννοεί επακριβώς η φράση ''υδατικά συστήματα που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος''. Μήπως εννοείται υδατικά συστήματα που προορίζονται για κατανάλωση πόσιμου ύδατος. Επισημαίνεται ότι τα Διαχειριστικά Σχέδια δεν γίνεται αναφορά ρίψης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ΥΣ. Καμπάς Γεώργιος Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης