• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Κεχαγιάς' | 21 Νοεμβρίου 2017, 15:35

    Εάν ληφθούν υπ΄όψη τα σχόλια για να συμπεριληφθεί κάποιο τύπου οργανόγραμμα για τους ΦΔ, να ληφθεί ταυτόχρονα υπ' όψη και κάτι άλλο. Σε όλους τους Φορείς Διαχείρισης το έργο της επιστημονικής παρακολούθησης περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιείται από Αναδόχους. Το έργο του επιστημονικού προσωπικού περιορίζεται σε αυτό της έκδοσης των ανωτέρω προκηρύξεων, σε θέματα διοίκησης , σε θέματα οικονομικά, τα οποία καλούνται να διεκπαιρεώσουν όταν είναι πέραν των γνώσεών τους ή στην καλύτερη των περιπτώσεων περιορίζεται σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όλοι μιλάνε για αναφορά οργανογράμματος, αλλά αν συνεχιστεί το ανωτέρω πρότυπο τότε οι ΦΔ χρειάζονται μόνο θέσεις Οικονομολόγων, Νομικών και όχι Βιολόγων και Δασολόγων κ.λπ.