• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ"' | 21 Νοεμβρίου 2017, 16:22

    Προτάσεις διασφάλισης της συνέχισης εργασίας στους ΦΔΠΠ: 1. Αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 7 και 11 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με ρητή διάταξη για παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος ΥΠΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (δραστηριότητα: προστασία της βιοποικιλότητας). 2. Το άμεσο άνοιγμα σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (δραστηριότητα: προστασία της βιοποικιλότητας), ώστε να είναι εφικτή και νόμιμη η Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος. 3. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της υπάρχουσας εργασιακής εμπειρίας προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε εργασιακές σχέσεις αορίστου χρόνου, που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ.