• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ των Φ.Δ. των Π.Π.' | 21 Νοεμβρίου 2017, 18:58

    Πρέπει λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχει αποκτήσει το υφιστάμενο προσωπικό να διασφαλιστεί η παραμονή του. Η προτεινόμενη λύση με τα 8μηνα δεν διασφαλίζει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ αλλά ούτε και την επαναπρόσληψη του υπάρχοντος προσωπικού. Προτείνεται να ληφθεί υπόψη στην επιλογή του προσωπικού η επιστημονική κατάρτιση και η εμπειρία του πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, καταμέτρηση Βιοποικιλότητας, Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση, Περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.) ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν (δηλαδή η κατά το ελάχιστο 5ετής εμπειρία σε ΦΔ. Επιπλέον θα μπορούσε να μπει μια αναφορά εδώ για την ανάγκη μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στους ΦΔ ή η πρόβλεψη να απασχολείται προσωπικό με προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις λόγω ειδικών συνθηκών που ισχύουν στις ΠΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ, ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Εκπρόσωποι του ΔΙΚΤΥΟΥ των Φ.Δ. των Π.Π. στην Επιτροπή Εργασίας για το νέο ΣΝ για το Περιβάλλον του ΥΠΕΝ