• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος Τσίπης' | 21 Νοεμβρίου 2017, 22:45

    Το προσωπικό του ΦΔ δεν προκύπτει ότι θα έχει μόνιμη σχέση εργασίας. Είναι απαραίτητο ο φορέας που θα διαχειρίζεται μια προστατευόμενη περιοχή να έχει ένα βασικό αριθμό στελεχών με μόνιμη σχέση εργασίας για να μπορεί να έχει συνέχεια στο έργο του. Θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να αποσπούνται και δημόσιοι υπάλληλοι για την στελέχωσή τους.