• Σχόλιο του χρήστη 'Ανέστης Νίνος' | 21 Νοεμβρίου 2017, 23:23

    Το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) αναμφίβολα είναι σε θετική κατεύθυνση αφού ενισχύει και προωθεί πολιτικές προστασίας και ανάπτυξης περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική σημασία. Πιστεύουμε ότι από τον κατάλογο των περιοχών λείπει μια σημαντική περιοχή, η περιοχή του υγροβιοτόπου “Βουρκάρι” Μεγάρων. Θεωρούμε επιβεβλημένη την συμπερίληψη της περιοχής αυτής σε Φορέα Διαχείρισης για τους παρακάτω λόγους: 1. Ο υγροβιότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων είναι ο σημαντικότερος μεταναστευτικός σταθμός πουλιών σε όλη την Δυτική Αττική και τόπος κρίσιμης οικολογικής σημασίας. Το “Βουρκάρι” θεωρείται προστατευόμενη περιοχή και σύμφωνα με το πρόσφατο ΠΔ (ΦΕΚ 72/Α.Α.Π./31-03-2017) έχει χαρακτηριστεί “περιφερειακό πάρκο”. Το συγκεκριμένο ΠΔ καθορίζει ζώνες προστασίας, χρήσεις γης, όρους δόμησης και μέτρων προστασίας και διαχείρισης. Δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση των επιδιώξεων του ΠΔ, όσον αφορά το διαχειριστικό σκέλος του, και η συμπερίληψη του υγροβιοτόπου στο νομοσχέδιο θα ικανοποιήσει την κρίσιμη αυτή αναγκαιότητα. Το Βουρκάρι ως “περιφερειακό πάρκο” έχει την δυνατότητα να διοικηθεί από Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το ν.1650/1986. Άρθρο 18, παρ.3.2 2. Βάσει του νέου ΡΣΑ (ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014) το Βουρκάρι εντάσσεται στους υγρότοπους Α' Προτεραιότητας για χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. 3. Στο σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Αττικής για τους υγροτόπους της Αττικής, στις δράσεις Προτεραιότητας του μέτρου ΙΙ-2.7, σημειώνεται η ανάγκη για την προώθηση ολοκληρωμένων δράσεων διαχείρισης στο Βουρκάρι. 4. Ο υγρότοπος “Βουρκάρι” περιλαμβάνεται στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (IBA GR204 Όρμος και Έλος Βουρκάρι). Το Βουρκάρι χαρακτηριζόμενο ΙΒΑ (Important Bird Areas), θεωρείται και σημαντικός τόπος για τα πουλιά σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού οι ΙΒΑ (Important Bird Areas) είναι περιοχές μέγιστης προτεραιότητας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα των πουλιών, συχνά αναντικατάστατες ή ευάλωτες, καθώς φιλοξενούν σε τακτική βάση σημαντικούς πληθυσμούς από ένα ή περισσότερα απειλούμενα, ενδημικά ή συναθροιστικά είδη. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τα καλύτερα ή τυπικά παραδείγματα των φυσικών ή σχεδόν ανεπηρέαστων οικοσυστημάτων, τα οποία όλο και περισσότερο τείνουν να γίνουν καταφύγια για τα είδη αυτά. 5. Στο χερσαίο τμήμα της περιοχής περιλαμβάνονται και ιστορικά μνημεία αρχαϊκής, ρωμαϊκής και νεότερης ιστορίας. Η περιοχή λοιπόν του Βουρκαρίου συνδυάζει στοιχεία που δίνουν την δυνατότητα , εντασσόμενη σε Φορέα Διαχείρησης, να αναπτυχθεί σε τόπο με σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπως και το σχέδιο νόμου στοχεύει. Ιδιαίτερα μάλιστα σε ένα τμήμα της Αττικής που υποφέρει από συνεχή υποβάθμιση. Να σημειώσουμε ότι, όλες οι περιοχές της Αττικής που περιλαμβάνονται σε Φορέα Διαχείρισης στην Αττική, βρίσκονται στην Ανατολική Αττική (Σχοινιάς, Βραυρώνα, Λεγραινά κλπ) ! Η συμπερίληψη του Βουρκαρίου θα αποτελούσε επιτέλους μια κίνηση και με στόχο την αναστροφή των πολιτικών συνεχούς υποβάθμισης της Δυτικής Αττικής. Ο Συντονιστικός Φορέας Συλλόγων για την Προστασία του Βουρκαρίου www.vourkari.blogspot.com vourkari@gmail.com