• Σχόλιο του χρήστη 'Εργαζόμενοι Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας' | 21 Νοεμβρίου 2017, 23:34

    Οι Φορείς Διαχείρισης ως βασικές υπηρεσίες προστασίας και διατήρησης των Προστατευόμενων Περιοχών βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, από την έναρξη λειτουργίας τους έως σήμερα λειτουργούν με εποχιακό προσωπικό με τη σύναψη συνεχόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Παρόλες τις δυσκολίες που προέκυψαν όλα αυτά τα χρόνια από τις δυσλειτουργίες του συγκεκριμένου σχήματος (δυσχέρειες στην έκδοση δημοπρατήσεων και στην υλοποίηση τεχνικών έργων, αδυναμίες στην δράση φύλαξης λόγω έλλειψης ανακριτικών καθηκόντων, κλπ), το υφιστάμενο προσωπικό εργάζεται στους περισσότερους Φορείς για συνεχόμενο χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας, επιτυγχάνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το έργο και τους στόχους που ανάγονται από το σκοπό ίδρυσης των Φορέων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και γνώση του προστατευταίου αντικειμένου, αλλά και του τρόπου προστασίας και διατήρησης της εκάστοτε περιοχής. Με το παρόν Αρθρο του Νόμου, δεν προκύπτει καμιά διασφάλιση (λόγω της διαδικασίας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού) ότι η λειτουργία των Φορέων θα συνεχιστεί με το υφιστάμενο έμπειρο προσωπικό και για πόσο χρονικό διάστημα. Επομένως όπως προκύπτει από τις προτεινόμενες διατάξεις υπάρχει περίπτωση στο τέλος του επόμενου χρόνου οι Φορείς να στελεχωθούν με νέο προσωπικό (αγνώστων ειδικοτήτων και αριθμού), με όλα τα προβλήματα στην ομαλότητα της λειτουργίας των Φορέων που αυτό συνεπάγεται. Το υφιστάμενο προσωπικό κινδυνεύει να απολυθεί μετά από πολλά χρόνια εργασίας με όλες τις δυσχέρειες και τα προβλήματα που υπήρξαν σε θέματα χρηματοδότησης και λειτουγίας των Φορέων. Πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλους ότι το μέχρι σήμερα έργο των Φορέων οφείλεται στο υφιστάμενο προσωπικό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη αβεβαιότητα! Εργαζόμενοι Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας