• Σχόλιο του χρήστη 'Παπανδρέου Μαρία' | 22 Νοεμβρίου 2017, 08:28

    Το εργασιακό μέλλον των εργαζόμενων στο νομοσχέδιο παρουσιάζεται αμφίβολο, με μια απαράδεκτη μεταβολή των εργασιακών σχέσεων , αφού οι ρυθμίσεις στο εργασιακό κομμάτι οδηγούν σε 8μηνες συμβάσεις και σε πλήρη αβεβαιότητα.Πρόκειται για εργαζόμενους με συνεχόμενες συμβάσεις (χωρίς διακοπή) στους Φορείς Διαχείρισης που φτάνουν τα 10 χρόνια και περισσότερο, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης. Με το άρθρο αυτό το ΥΠΕΝ επιτείνει την εργασιακή ομηρία και επιθυμεί η λειτουργία των Φορέων να βασίζεται σε εποχικό προσωπικό και όχι σε προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας όπως θα έπρεπε κανονικά. Το Σχέδιο νόμου χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και απλά διεκπεραιώνει μια τυπική διαδικασία προστασίας απέναντι στην Ε.Ε. για τη μη επιβολή προστίμων από τη μη ενσωμάτωση περιοχών Natura σε καθεστώς προστασίας. Εκμηδενίζει τελείως τους εργαζόμενους και διαγράφει τελείως την αποκτηθείσα εμπειρία απαραίτητη για την ορθή λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης και μαζί την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος των προστατευόμενων περιοχών.