• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΔΟΡ' | 22 Νοεμβρίου 2017, 08:14

    Η αναφορές του άρθρου 7 εκτιμώ ότι δεν εξασφαλίζουν το υπάρχον προσωπικό, το οποίο δεδομένα κάλυψε πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΦΔΠΠ όλα τα χρόνια της λειτουργίας τους. Το προσωπικό των ΦΔΠΠ έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Ως λύση θα πρότεινα το άνοιγμα της Πρόσκλησης του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ ώστε οι συμβάσεις να παραταθούν για το 2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.