• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. Μουρατίδης' | 22 Νοεμβρίου 2017, 11:24

    Μπορούν να λειτουργήσουν εσαεί οι ΦΔΠΠ ως ΝΠΙΔ χωρίς πρόβλεψη για τακτικό προσωπικό και μόνο με έκτακτους οκταμηνίτες; Πώς διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας χωρίς κενά; Ποιος θα διενεργεί τις διαδικασίες προσλήψεων; Οι ίδιοι οι έκτακτοι υπάλληλοι; Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να προβλεφθεί έστω και μεταβατικά η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη των ΦΔΠΠ από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα αποσπάσεων στους ΦΔΠΠ υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.