• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Κ.' | 22 Νοεμβρίου 2017, 11:12

    Διαφωνώ με το άρθρο 7 στο σύνολό του. Δεν καταλαβαίνω πως σε ένα άρθρο με τίτλο «Εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ» δεν γίνεται κανένας απολύτως λόγος στο υφιστάμενο προσωπικό, ούτε καν στην στελέχωση με μόνιμο προσωπικό. Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 11, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας όλου του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο έχει αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις, πολυετή εμπειρία και έχει γίνει αποδεκτό από την τοπική κοινωνία. Είναι κρίμα η δουλειά τόσων ετών να μηδενιστεί.