• Σχόλιο του χρήστη 'Εργαζόμενοι ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης' | 22 Νοεμβρίου 2017, 11:33

    Δεν αποδεχόμαστε το άρθρο 7 στο σύνολό του. Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω: Δεν είναι λογικό στο σχέδιο νόμου που υποτίθεται ότι ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία των ΦΔΠΠ να παραλείπονται διατάξεις που θα καθορίζουν την τακτική στελέχωσή τους. Πολλά προβλήματα στη εύρυθμη λειτουργία των ΦΔΠΠ πηγάζουν από την εξάρτησή τους από τα Διοικητικά Συμβούλια και τη μη θωράκιση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών τους. Με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία εξαρτάται από την καταλληλόλητα των Προέδρων και τη συμμετοχικότητα των ΔΣ. Το υπάρχον προσωπικό έχει προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ και εργάζεται με συμβάσεις που ανανεώθηκαν, παρατάθηκαν και συνεχίστηκαν γιατί εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Μέσω αλλά και εξαιτίας αυτών των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας το προσωπικό έχει αποκτήσει ικανή εμπειρία η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί γιατί λειτουργεί ως κεφάλαιο για τη μελλοντική καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ΦΔΠΠ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 προβλέπει την πρόσληψη προσωπικού με σκοπό τη «δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020». Έχοντας ως δεδομένο ότι υφίσταται αντίστοιχο παράδειγμα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 65 του Ν. 4369/2016 για τους εργαζόμενους του "Βοήθεια στο Σπίτι" το ΥΠΕΝ εάν ενδιαφερόταν να διατηρήσει το παρόν προσωπικό θα έπρεπε να υιοθετήσει την πρόταση του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους ΦΔΠΠ για το άνοιγμα της πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ώστε να είναι δυνατή η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού και με τρόπο ο οποίος να είναι νομικά αδιάβλητος.