• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Κατή' | 22 Νοεμβρίου 2017, 12:22

    Η πρόσληψη αξιόλογου δυναμικού, με καταρχάς πολύ υψηλό προσοντολόγιο και δευτερευόντως εμπειρία εντός και εκτός ΦΔΠΠ σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος είναι το κλειδί της επιτυχίας για το όλο εγχείρημα. Δεν γνωρίζω τα κριτήρια ΑΣΕΠ, αλλά προφανώς ούτε η ανεργία, ούτε η εντοπιότητα, ούτε τα χρόνια εργασίας εντός ΦΔΠΠ δεν πιστοποιούν την ικανότητα του δυναμικού να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις του έργου τους, ιδιαίτερα ως προς το επιστημονικό δυναμικό. Οι θέσεις θα πρέπει να προκηρυχθούν σε κάθε περιοχή ως προς τους συγκεκριμένους ειδικούς επιστήμονες που απαιτούνται για να καλύψουν τα αντικείμενα προστασίας σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας (π.χ. ειδίκευση στα υδρόβια/παρυδάτια πουλιά, ειδίκευση στην εντομολογία, ειδίκευση στην αρκούδα κτλ.). Το αντικείμενο είναι τόσο πολυσχιδές που απαιτείται πολύ προσεκτικός σχεδιασμός και προκήρυξη εξειδικευμένων αντικειμένων.