• Σχόλιο του χρήστη 'Εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου' | 22 Νοεμβρίου 2017, 12:04

    Παρότι το νομοσχέδιο επικαλείται το γεγονός ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος ώστε να δικαιολογηθεί η παράτασή των εργαζομένων μέσα στο 2018, στη συνέχεια προβαίνει στην πρόταση προσωρινής λύσης με προκήρυξη θέσεων ορισμένου χρόνου οχτάμηνης διάρκειας. Διαφωνούμε με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 και προτείνουμε την υιοθέτηση της νομικά τεκμηριωμένης πρότασης του συλλόγου εργαζομένου των ΦΔΠΠ, η οποία βασίζεται στην ένταξη των ΦΔΠΠ στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020 για τον σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων πράξεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εξασφαλίζει την συνεχόμενη και απρόσκοπτη λειτουργία των ΦΔΠΠ στο άμεσο διάστημα με το υφιστάμενο προσωπικό, μέχρι να πραγματοποιηθεί οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος στους ΦΔΠΠ και δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων και έργων για τις υφιστάμενες και νέες περιοχές ευθύνης τους. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού για τις διευρυμένες περιοχές και προστατατευτέα αντικείμενα που οι ΦΔΠΠ καλούνται πλέον να αναλάβουν.