• Σχόλιο του χρήστη 'Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικου' | 22 Νοεμβρίου 2017, 13:22

    Οι εργαζόμενοι στους ΦΔ έχουν, εκτός από τα τυπικά προσόντα τους, συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και δεξιότητες που δεν παρέχονται στα πλαίσια εκπαίδευσης αλλά αποκτώνται μέσα από μακρόχρονη και πολύπλευρη επαφή με το προς διαχείριση αντικείμενο. Η λειτουργία των ΦΔ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την εμπειρία. Αναγνωρίζοντάς το, πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της συνέχειας αλλά και της μελλοντικής λειτουργίας των ΦΔ. Ο Πρόεδρος του ΦΔΥΑ Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος