• Σχόλιο του χρήστη 'Εργαζόμενοι Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας' | 22 Νοεμβρίου 2017, 14:06

    Αναφορικά με τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 με εποχικό προσωπικό (με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας), πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα προβληματική καθώς η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι ο σχεδιασμός για τη διαχείριση και προστασία μιας περιοχής για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος. Στην Ελλάδα αυτό έχει αποδειχθεί τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια με το υφιστάμενο προσωπικό που εργάζεται στους Φορείς Διαχείρισης και εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επομένως είναι προφανές ότι οι Φορείς Διαχείρισης θα πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό αξιοποιώντας την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία του υπάρχοντος προσωπικού. Θα πρέπει λοιπόν να παραταθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις και άμεσα να ξεκινήσει διαδικασία για την στελέχωση των Φορέων με μόνιμο προσωπικό. Για τους προαναφερόμενους λόγους ζητούμε την κατάργηση του άρθρου 7.