• Σχόλιο του χρήστη 'Εργαζόμενοι ΦΔ Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας-Ισμαρίδας' | 22 Νοεμβρίου 2017, 14:39

    Στο άρθρο 7 «Εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ», αναφέρεται ότι η στελέχωση των ΦΔΠΠ θα γίνεται με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, που σημαίνει ότι πλέον η λειτουργία των ΦΔΠΠ θα βασίζεται σε πρόσληψη εποχικού προσωπικού και σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει η συνέχιση παροχής εργασίας από το υφιστάμενο προσωπικό. Σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού για το έτος 2018, ενώ βρισκόμαστε σχεδόν ένα (1) μήνα πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, με άμεση συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας των ΦΔΠΠ από το νέο έτος, τη στιγμή μάλιστα που με το εν λόγω σχέδιο νόμου επεκτείνεται η χωρική τους αρμοδιότητα ενσωματώνοντας νέες περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000. Στο άρθρο 11 δεν καθίσταται με σαφήνεια ο τύπος της εργασιακής σχέσης για το 2018 και η χρονική διάρκεια αυτής, εφόσον τελικά αυτή πραγματοποιηθεί. Η λειτουργία των ΦΔΠΠ βασίστηκε, τα τελευταία 10 χρόνια, σε ένα σχετικά μικρό αριθμό εργαζομένων για το μέγεθος της περιοχής ευθύνης που καλύπτουν, οι οποίοι εργάζονται με συνεχείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι οποίοι απέκτησαν μια πολύχρονη και πολύτιμη εμπειρία και γνώση επί του σύνθετου και εξειδικευμένου αντικειμένου της διοίκησης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Ζητούμε α) την αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 7 και 11 του νομοσχεδίου, με ρητή διάταξη για παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑA 2014-2020 και β) την οριστική επίλυση του εργασιακού μας προβλήματος με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της υπάρχουσας εργασιακής εμπειρίας προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε εργασιακές σχέσεις αορίστου χρόνου, που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ. Εργαζόμενοι ΦΔ Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας-Ισμαρίδας: Ευτέρπη Πατετσίνη Αλέξανδρος Χαντζάρας Αναστασία Μίρλη Ευανθία Χαρτζουλάκη Χρύσα Μελέτη Γεωργία Χατζηευφραιμίδου