• Παρατηρήσεις του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου Το υφιστάμενο προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης που έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα την εργασία του ώστε να υποστηριχθεί το έργο των Φορέων και η διαχείριση στις προστατευόμενες περιοχές. Επιπρόσθετα, για την περίπτωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ώστε να μπορέσει για ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και τα διευρυμένα όρια ευθύνης του.