• Σχόλιο του χρήστη 'Ε. Σιδέρη Δρ. Βιολόγος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον ΦΔ Λ/Θ Μεσολογγίου' | 22 Νοεμβρίου 2017, 15:17

    Το σχ. Νόμου δεν υπάρχει καμία διάταξη για σταθερή στελέχωση στο μέλλον των ΦΔ. Το σημερινό προσωπικό των ΦΔ δουλεύοντας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχει μεγάλη εμπειρία, γνώση, και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί από την μακρόχρονη ενασχόλησή τους με τις προστατευόμενες περιοχές. Το γεγονός ότι δεν επιχειρείται η οργάνωση των ΦΔ με βάση αυτό το τόσο έμπειρο προσωπικό, αλλά με εποχικό προσωπικό οκτάμηνων συμβάσεων, δεν λύνει, αλλά το αντίθετο ναρκοθετεί το θέμα της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, πόσο μάλιστα που αυξάνει τόσο τα χωρικά όρια αρμοδιότητας των ΦΔ. Πρέπει να αναζητηθεί άμεσα και να βρεθεί τρόπος να συνεχιστεί η εργασία του υφιστάμενου προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας (προς όφελος των εργαζόμενων, αλλά και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών) και να προχωρήσει η δημιουργία οργανογραμμάτων ανά ΦΔ (ως η βασική δομή του συστήματος διαχείρισης). Οτιδήποτε άλλο φαίνεται ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, δεν θα τα λύσει