• Σχόλιο του χρήστη 'Πλιάσσας Ορέστης' | 20 Ιανουαρίου 2019, 16:10

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΣΧΟΛΙΑ Επί της πρότασης νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας Γενικές Παρατηρήσεις: 1.Για να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή της ΜΕΑ, απαιτούνται χρηματοοικονομική μελέτη, ΥΓΟΣ, κ.λπ., για να προκύψει η ακριβής (!!!!) τιμή του τέλους εισόδου το οποίο θα καταβάλλουν οι Δήμοι στο ΦοΔΣΑ. Βέβαια οι παραδοχές για τη σύνταξη των μελετών αυτών είναι λίαν αβέβαιες, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και έχουν χρονικό ορίζοντα 25ετίας και προφανώς δεν ήταν γνωστά τα νέα δεδομένα που θα επιβληθούν. Με βάση το αποτέλεσμα αυτών των μελετών, προκύπτει μια τιμή εισόδου (gate fee) στη ΜΕΑ. Η Διαχειριστική Αρχή λοιπόν, λόγω των προϋποθέσεων που επιβάλλει το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη χρηματοδότηση της κατασκευής της ΜΕΑ, απαιτεί όπως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ που θα λειτουργήσει τη ΜΕΑ, να λάβει δεσμευτική απόφαση ότι δεν θα αυξήσει το τέλος εισόδου στη ΜΕΑ. Έρχεται σήμερα το ΥΠΕΝ και απαιτεί (θέλει να νομοθετήσει) έναν νέο άγνωστο μέχρι πρότινος, τρόπο τιμολόγησης. Τελικά ο ΦοΔΣΑ με ποιόν τρόπο θα τιμολογεί; Αυτόν που απαιτεί το ΕΣΠΑ ή αυτόν που θέλει να νομοθετήσει το ΥΠΕΝ; 2.Από το ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ, επιβλήθηκε όπως για τους υπολογισμούς της δυναμικότητας των ΜΕΑ, να ληφθούν ως δεδομένα ότι η συνολική ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων θα είναι περίπου σταθερή στο μέλλον (και όχι αυξανόμενη) και ότι η Διαλογή στη Πηγή τόσο των ανακυκλώσιμων υλικών όσο και των βιοαποβλήτων, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με βάση λοιπόν αυτούς τους υπολογισμούς, έγιναν οι προσαρμογές-τροποποιήσεις των αντίστοιχων μελετών. Στη περίπτωση που αποδειχθεί στη πράξη (πράγμα μάλλον βέβαιο) ότι αυτές οι προβλέψεις που επέβαλε υποχρεωτικά το Κράτος ήταν άστοχες, τότε αναγκαστικά κάποιες ποσότητες θα πρέπει να θάβονται κατ’ ευθείαν, δηλαδή χωρίς να έχουν «περάσει» από τη ΜΕΑ, τότε ο ΦοΔΣΑ θα καταβάλλει πρόστιμο επειδή το Κράτος επέβαλε άστοχες προβλέψεις; Μια πιθανή απάντηση (ψέμα όμως) είναι ότι στη περίπτωση αυτή ο ΦοΔΣΑ θα δηλώνει την ποσότητα των συμμείκτων η οποία δεν θα είναι εφικτό να «περάσει» από τη ΜΕΑ, ως υπόλειμμα, για να μην καταβάλλει το πρόστιμο. Αυτό θέλει το ΥΠΕΝ; 3.Στο σχετικό δελτίο τύπου της 03/01/2019 του ΥΠΕΝ, καθώς και στην επιστολή προς ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, Δίκτυο ΦοΔΣΑ, κ.λπ., αναφέρεται «….συνολικά μειώνουν το κόστος διαχείρισης προς όφελος των δημοτών…..». Είναι λάθος ή εσκεμμένο ψέμα. Ποιά μείωση του κόστους θα έχουμε; Με τα χωριστά δρομολόγια για τα βιοαποδομήσιμα και για τα 4 χωριστά δρομολόγια για υλικά συσκευασίας ή με την ενεργοβόρα λειτουργία της ΜΕΑ; Να είμαστε ειλικρινείς. Για το Περιβάλλον (με επιφυλάξεις) και για τη μη εξάντληση των φυσικών πόρων λόγω ανάκτησης υλικών, ναι. Όχι όμως για τη μείωση του κόστους. Άρθρο 1 Παράγρ. 1: Στο άρθρο 43 του Ν.4042/2012 περιλαμβάνονταν μόνον μερικές υποκατηγορίες (όχι όλες) των δημοτικών αποβλήτων. Τώρα αφού περιλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες της 20, το ποσόν των 10€/τόνο θα καταβάλλεται για όλα τα δημοτικά απόβλητα. Για τα απόβλητα κατηγορίας 17 (ΑΕΚΚ) τα οποία περιλαμβάνονταν στο άρθρο 43 του Ν.4042/2012 για τη καταβολή τέλους ταφής, πλέον αυτό δεν θα καταβάλλεται. Εάν τα Πράσινα Σημεία κατασκευαστούν και λειτουργήσουν πριν από τη λειτουργία της ΜΕΑ, τότε μικρομπάζα, πράσινα, απόβλητα κήπων, ανακυκλώσιμα, κ.λπ, που θα υφίστανται μια στοιχειώδη επεξεργασία (τεμαχισμό, διαχωρισμό, κ.λπ.) θα θάβονται χωρίς να καταβάλλεται το πρόστιμο; Παράγρ. 2: Για να δούμε πού οδηγεί αυτός τρόπος, αναφέρουμε το παράδειγμα της Δυτικής Θεσσαλίας: Σήμερα παράγονται συνολικά περίπου 80.000 τν/έτος απορρίμματα, εκ των οποίων οι 8.000 τόνοι πάνε στο ΚΔΑΥ και τα υπόλοιπα προς ταφή. Λόγω των υποχρεωτικών παραδοχών του ΕΣΔΑ αλλά και του ΠΕΣΔΑ, η ΜΕΑ θα κατασκευασθεί με γραμμή συμμείκτων 45.000τν/έτος και γραμμή βιοαποδομήσιμων 14.000τν/έτος. Θεωρώντας ότι τα πρώτα 2-3 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ η διαλογή στη πηγή των ανακυκλώσιμων θα αυξηθεί κατά 25% ήτοι θα έχουμε 10.000τν/έτος στο ΚΔΑΥ και ότι ο στόχος για τα βιοαποδομήσιμα θα επιτευχθεί κατά 50% (ήτοι στη γραμμή των βιοαποδομήσιμων θα έρχονται 7.000τν/έτος, τότε στη ΜΕΑ στη γραμμή των συμμείκτων θα έρχονται 80.000-10.000-7.000=63.000 Τν. Η γραμμή συμμείκτων όμως έχει σχεδιασθεί με δυναμικότητα 45.000τν/έτος. Άρα ποσότητα 18.000τν/έτος θα θάβονται χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, συνεπώς ο ΦοΔΣΑ θα καταβάλλει πρόστιμο 18.000Χ10,00€= 180.000€/έτος. Δηλαδή ποσόν περίπου ίδιο με τη περίπτωση που θα πληρώνουμε εάν τη ποσότητα των 63.000τν/έτος τη θάβουμε χωρίς να επεξεργασθεί στη ΜΕΑ (63.000Χ3,00€=189.000€), στη περίπτωση 2 του πίνακα (μείωση περιβαλλοντικής εισφοράς κατά 70%), έχοντας δηλώσει την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Και φυσικά στη περίπτωση αυτή ο ΦοΔΣΑ δεν θα υφίσταται το σημαντικό κόστος λειτουργία της γραμμής συμμείκτων της ΜΕΑ. Πρέπει λοιπόν να δοθεί διευκρίνιση για τη περίπτωση κατά την οποία λειτουργεί μεν η ΜΕΑ, όμως για οποιονδήποτε λόγο (επάρκεια, βλάβη, απεργία, κ.λπ.) μια ποσότητα ΑΣΑ θάβεται χωρίς επεξεργασία. Ας δούμε λοιπόν πόσο δίκαιο είναι να καλείται ο ΦοΔΣΑ (δηλαδή σε τελική ανάλυση να πληρώσει ο δημότης αυξημένο τέλος διάθεσης, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και κατά 100%) να καταβάλλει αυτό το τέλος διάθεσης, τη στιγμή κατά την οποία οι καθυστερήσεις για την υλοποίηση της ΜΕΑ οφείλονται σε τρίτους, τους οποίους δεν μπορεί να επηρεάσει ΦοΔΣΑ. Αναφέρουμε τη περίπτωσή μας (ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας): •Νοέμβριος 2011 υποβάλλουμε στην τότε ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ φάκελο για την έκδοση της ΑΕΠΟ με βάση τα τότε δεδομένα. •Δεκέμβριος 2013 (δηλ. 2 χρόνια μετά) εκδίδεται η ΑΕΠΟ •Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (Άνοιξη 2014) συντάσσουμε τη προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, πλην όμως τη χρονική στιγμή εκείνη δεν υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Λήξη του ΕΣΠΑ 2007-2013, έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020) •Αναμένοντας τη σχετική πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του ΕΣΔΑ και κατ΄ ακολουθία και του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα σχετικά θα αναθεωρηθούν, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. •Το ΕΣΔΑ κυρώνεται τον Δεκ. 2015 και το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας τον Οκτώβριο 2016. •Με βάση τα νέα δεδομένα του ΠΕΣΔΑ, μέσα στον επόμενο μήνα (Νοέμβριος 2016) υποβάλλουμε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, φάκελο τροποποίησης της ΑΕΠΟ προκειμένου αυτή να εναρμονισθεί με τα νέα δεδομένα, όπως απαιτεί η νομοθεσία. •Παρά το ότι πρόκειται για τροποποίηση, η νέα ΑΕΠΟ εκδίδεται από τη ΔΙΠΑ, 11 μήνες αργότερα (Οκτώβριος 2017). •Άμεσα προβαίνουμε στη τροποποίηση της προμελέτης, σύμφωνα με τη τροποποιημένη ΑΕΠΟ. •Ήδη όμως, Αύγουστος 2016, εκδίδεται ο νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, ο οποίος χρήζει σημαντικών ερμηνευτικών εγκυκλίων, αποφάσεων, κ.λπ., ειδικά για τέτοιας φύσεως έργα. •Αναμένουμε τη πρόσκληση για υποβολή πρότασης ένταξης της κατασκευής της ΜΕΑ στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία πρόσκληση εκδίδεται τον Σεπτέμβριο 2017. •Άμεσα τον ίδιο μήνα, υποβάλλουμε το σχετικό φάκελο της πρότασής μας προς χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου. •Η απόφαση ένταξης προς χρηματοδότηση εκδίδεται 13 μήνες μετά την υποβολή της πρότασης. •Λόγω της πολυπλοκότητας του νόμου για τις συμβάσεις δημοσίων έργων, αναμένουμε έγκριση τευχών δημοπράτησης από αντίστοιχο έργο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε ως υπόδειγμα για τη δική μας ΜΕΑ. Εν κατακλείδι λοιπόν ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο 2011 (υποβολή για ΑΕΠΟ), είμαστε στον Ιανουάριο 2019 (7,5 χρόνια μετά) και ακόμη, χωρίς υπαιτιότητα του Φορέα μας, δεν έχει καταστεί εφικτή η δημοπράτηση (όχι η κατασκευή) της ΜΕΑ. Φυσικά ουδείς γνωρίζει πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή (ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές, κ.λπ., κατά τη δημοπράτηση) αλλά και πότε θα αρχίσει να λειτουργεί η ΜΕΑ. Μήπως για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ, το Κράτος θα πρέπει να επιβάλλει ποινές κυρίως στις δικές του (κρατικές) Υπηρεσίες; Δεν είναι άδικο να πληρώνει πρόστιμο ο Φορέας μας λόγω μη λειτουργίας της ΜΕΑ, τη στιγμή που από τα προαναφερθέντα είναι σαφές ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διαδικασίες και υπηρεσίες που ο Φορέας μας ουδεμία επίδραση μπορεί να έχει; Άρθρο 2 Παράγρ. 2: Πού είναι το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων»; ΘΑ γίνει και ΘΑ το τροφοδοτήσουμε οι ΦοΔΣΑ. Πλιάσσας Ορέστης