• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΛΛΙΣΤΩ' | 17 Μαρτίου 2020, 18:20

    Πέραν των σχολίων που αφορούν συνολικά το Σχέδιο Νόμου και έχουν αναρτηθεί στο άρθρο 1 από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία από κοινού με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και την Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ επιθυμεί να τονίσει πως στο Κεφάλαιο Δ γίνεται έκδηλη η προσπάθεια παράκαμψης της «δέουσας εκτίμησης» του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για την αδειοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ακόμα στις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας και του Δικτύου Natura 2000. Σε περίοδο που βρίσκεται υπό εξέλιξη η κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης και σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων για τις ΠΠ, με πόρους του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο άρθρο 44 του νομοσχεδίου επιχειρείται υπόδειξη και προκαθορισμός δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν εντός ζωνών προστασίας, αντί αυτό να αφεθεί στην κρίση των μελετητών, ανάλογα και με το χαρακτήρα και τις απαιτήσεις του κατά περίπτωση προστατευτέου αντικειμένου. Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ ζητά την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του Νομοσχεδίου και την έναρξη ουσιαστικού και συστηματικού διαλόγου, για να δοθεί η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων και προτάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών.