• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ' | 19 Φεβρουαρίου 2010, 12:49

    Από τον Νοε 2008, έχει εκδηλωθεί η πρόταση, από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.), να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την προοπτική παραγωγής ενέργειας από αγρότες, πρωτίστως από Νέους Αγρότες, με ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεμογεννήτριες & βιομάζα). Μετά από αυτό διάφοροι σχετικοί φορείς έχουν εκφράσει παρόμοιες θέσεις, ενώ και ο σημερινός πρωθυπουργός, κ. Γ.Παπανδρέου, στην εισήγησή του στο 16ο Πανελλήνια Συνέδριο Νέων Αγροτών της Π.Ε.Ν.Α. στην Ηλεία (Αρχαία Ολυμπία) υποστήριξε τις σκέψεις μας στα πλαίσια των προτάσεων του για την «πράσινη ανάπτυξη» της υπαίθρου. Με αυτήν την συγκυρία, πιστεύω πως μας δίνεται μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για το ζήτημα αυτό στην Υπουργό Περιβάλλοντος-Ενέργειας-Κλιματικών Αλλαγών, ώστε να διεκδικήσουμε την πρόβλεψη στο νέο νομοσχέδιο που θα αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ, την παραγωγή, με ευνοϊκούς όρους, ηλεκτρικής ενέργειας από Νέους Αγρότες. Του Βασίλη Κόλλια, Πρόεδρου της Ένωσης Νέων Αγροτών Βοιωτίας (6949982924). , Αρχική πρόταση Μάιος 2009, Τελική πρόταση Ιαν 2010. Πρόταση διαβούλευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αγρότες με χρήση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα) Επιθυμούμε να δοθεί η δυνατότητα σε αγρότες, με κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, που θα διαμορφωθεί σύντομα σε συνεργασία με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ και άλλων φορέων αγροτών και να προωθηθεί μέσω της απαραίτητης ενημέρωσης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αγρότες, μέσο της εγκατάστασης κατάλληλων μονάδων-πάρκων, φωτοβολταϊκών πάνελ, ανεμογεννητριών, εγκαταστάσεων καύσης βιομάζας ή συνδυασμό τους. Σε ότι αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης μιας τέτοιας μονάδας, πιστεύουμε πως πρέπει να είναι ιδιαίτερα απλές, ώστε και οι αγρότες να μην βρεθούν σε κυκεώνα γραφειοκρατίας και αποθαρρυνθούν για την δημιουργία της και να μην χρειαστεί να καταβάλουν, άδικα χρήματα για μια εγκατάσταση τυποποιημένη. Προτείνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά να είναι, ταυτότητα, δήλωση ΟΣΔΕ, ενημερωμένο βιβλιάριο ΟΓΑ, φορολογική δήλωση, τίτλοι ιδιοκτησίας και η ψηφιοποιημένη αποτύπωσή μέσω ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του αγροτεμαχίου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, έγγραφο από το αρμόδιο Δασαρχείο πως δεν γίνεται σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, έγγραφο από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία που να πιστοποιεί πως η έκταση δεν έχει αρχαιολογική σημασία για ανασκαφή και η οικονομική πρόταση – επιχειρηματικό σχέδιο από την εταιρία με την οποία θα συνεργαστεί ο ενδιαφερόμενος για να εγκαταστήσει την μονάδα του. Οι όλες διαδικασίες κατάθεσης του φακέλου της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων που την συνοδεύουν, να γίνονται στα ΚΕΠ και η σύμβαση να υπογράφεται στα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ, με ευθύνη επεξεργασίας και αξιολόγησης των προαναφερθέντων δικαιολογητικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΥΠΑΑΤ με τις υπηρεσίες τους. Η διαδικασία αδειοδότησης να εξαιρεθεί από τους περιορισμούς ανάπτυξης επιχειρηματικών επενδύσεων σε ΑΠΕ ανά νομό. Να μην χρειάζεται η έγκριση της Νομαρχίας ή του Δήμου για την εγκατάστασή της και να μην χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη, μιας και το μέγεθος της εγκατάστασης θα είναι μικρό και θα έχει σαν παράλληλο στόχο την μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Ενώ προτείνουμε να οριστεί μέγιστος χρόνος έκδοσης των απαραίτητων προς κατάθεση εγγράφων από τις επιμέρους υπηρεσίες του δημοσίου οι 2 εβδομάδες και η τελική γνωμοδότηση για έγκριση ή απόρριψης του φακέλου να είναι οι 3 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του. Η δυνατότητα εγκατάστασης μιας τέτοιας μονάδας παραγωγής ενέργειας να δοθεί κατά προτεραιότητα σε Νέους Αγρότες, σε «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» με ηλικία έως 40 ετών και στην συνέχεια στους υπόλοιπους «κατά κύριο επάγγελμα» αγρότες, δηλαδή για πολίτες της χώρας με αποδεδειγμένη την αγροτική ιδιότητα μέσω της φορολογικής τους δήλωσης, με τουλάχιστον το 51% του εισοδήματος τους από αγροτική δραστηριότητα και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Επιθυμούμε, σε αυτήν την περίοδο διαρκούς μείωσης, με έντονους ρυθμούς, του αγροτικού εισοδήματος, να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας μικρού, σταθερού εισοδήματος διαβίωσης. Πρώτα, για κάθε Νέο Αγρότη και για κάθε «κατά κύριο επάγγελμα» αγρότη, αυτούς δηλαδή, που αποδεδειγμένα πλήττει περισσότερο αυτή η δύσκολη οικονομική περίοδος και η μείωση εισοδήματος από τα βασικά παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και μετά για τους υπόλοιπους μη «κατά κύριο επάγγελμα» αγρότες. Αυτό δεν θα έχει στόχο μόνο την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, αλλά μέσω αυτού, την τόνωση ολόκληρης της οικονομίας της χώρας. Αυτό αποδεικνύεται από την άμεση και έμμεση συμβολή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ κατά 25% και του δείκτη σύνδεσης του αγροτικού με τα υπόλοιπα επαγγέλματα που είναι 4,7!! Δηλαδή για κάθε αγρότη που αποχωρεί ή εισέρχεται στο αγροτικό επάγγελμα, αντίστοιχα 5 άλλοι εργαζόμενοι στην χώρα μας απολύονται ή προσλαμβάνονται σε διάφορες θέσεις εργασίας άσχετες με τον αγροτικό τομέα. Προτείνουμε να αντιστοιχεί μία εγκατάσταση ανά δήλωση ΟΣΔΕ, δηλαδή κάθε ένας αγρότης, με πιστοποιημένη εκμετάλλευση να μπορεί να αδειοδοτηθεί για την εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας. Η μονάδα σε πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε με φωτοβολταϊκά πάνελ, είτε με ανεμογεννήτριες είτε με μονάδα καύσης βιομάζας είτε με συνδυασμό τους, προτείνουμε να έχει συνολική ισχύ 50 έως 100 kW. Να είναι δηλαδή, μικρής τάξης μεγέθους, γιατί στόχος δεν θα είναι μια μεγάλη επένδυση για παραγωγή σημαντικού κέρδους, αλλά ενός μικρού αλλά σταθερού εισοδήματος διαβίωσης (με την ίδια λογική όπως λειτουργεί και ο Αγροτουρισμός σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, εναλλακτική στήριξη του εισοδήματος των αγροτών). Η επένδυση να μπορεί να γίνει σε ιδιόκτητα κτήματα της επιλογής του, παρακάμπτοντας την ισχύουσα νομοθεσία, που εξαιρεί τέτοιες παραγωγικές μονάδες σε γεωργική γη «υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας». Αυτό σήμερα ισχύει γιατί κάθε τέτοια εγκατάσταση θεωρείται «βιομηχανική». Στην περίπτωση όμως που γίνεται από τον ίδιο τον αγρότη, πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνει εξαίρεση και να αντιμετωπιστεί σε άλλη βάση, όπως της ανάπτυξης ΑΠΕ για μείωση εισαγωγών ενέργειας και διαφυγής στο εξωτερικό πάνω από 1 δις € ετησίως, της εξάρτησης από την ΔΕΗ και την μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Εναλλακτικά, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα πολυετούς π.χ. 25ετούς παραχώρησης ου υπερκείμενου χώρου ιδιόκτητου κτήματος από αγρότες, σε εταιρία επενδυτική για εγκατάσταση ΑΠΕ με ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης ή συνεκμετάλλευσης, όπου ο αγρότης θα μπορεί να παραχωρεί είτε την επιφάνεια του ιδιόκτητου κτήματος του είτε μόνο τον υπερκείμενο χώρο και θα συνεχίζει να υπάρχει καλλιέργεια στην γη ή και θα συμβάλει στην επένδυση με ποσοστό του κόστους εγκατάστασης και η εταιρία θα προχωρά στην υπόλοιπη επένδυση, αμείβοντας τον με προσυμφωνημένο ποσοστό του παραγόμενου εισοδήματος από την παραγωγή ενέργειας. Αυτό θα επέτρεπε να δημιουργηθούν ταχύτερα μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ενέργειας, αλλά και να μην χαθεί η γη από την ιδιοκτησία-παραγωγή των αγροτών και αγοραστεί από μη αγρότες, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να δώσει ένα σημαντικό εισόδημα στον κάθε αγρότη που θα επιλέξει να διαχειριστεί με αυτόν τον τρόπο την ιδιόκτητη αγροτική του γη. Εάν κάτι τέτοιο δεν προβλεφθεί, να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ σε γη υψηλής γεωργική αξίας!!! για να προστατευτεί η αγροτική χρήση της καλλιεργούμενης γης. Προτείνουμε, ανάλογα τις περιοχές ανάπτυξης τέτοιων μονάδων, τις ιδιαιτερότητες του κάθε παραγωγού και της αγροτικής περιοχή, να υπάρχει πρόβλεψη ομαδοποιημένων εγκαταστάσεων, από «κατά κύριο επάγγελμα» αγρότες. Αυτό μπορεί να γίνει σε μειονεκτικές ιδιόκτητες εκτάσεις τους, γειτονικές μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, πολλές μικρές αλληλοσυνδεόμενες μονάδες παραγωγής ενέργειας, με σημαντική δυναμικότητα σε έναν ευρύτερο αγροτικό χώρο. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε άνυδρα και μειονεκτικά κτήματα, χαμηλής απόδοσης και λόγω της συγκέντρωσης σε μια ευρύτερη περιοχή, να απλουστευθεί και η διαχείριση των φορτίων που θα παράγονται. Εναλλακτικά, προτείνουμε την εγκατάσταση μικρών μονάδων που θα έχουν σαν στόχος την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ίσης, κατά προσέγγιση, με την μέση ετήσια κατανάλωση για την κάλυψη των αναγκών κανονικής λειτουργίας της αγροτικής του εκμετάλλευσης και οικιακής χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, να δεσμευτεί ο παραγωγός, πως η εγκατάστασή του, θα είναι τέτοιου μεγέθους, που εν δυνάμει, να μην μπορεί να παράγει μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, από τις ανάγκες του. Να δεσμεύεται δηλαδή πως δεν θα κάνει μια επιχειρηματική επένδυση για παραγωγή και εμπορία, αλλά μόνο για την κάλυψη των αναγκών του σε ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμούμε η επένδυση από «κατά κύριο επάγγελμα» αγρότες να βρεθεί τρόπος να πραγματοποιηθεί μέσω κατάλληλου προγράμματος προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, είτε μόνο με κονδύλια από την Ε.Ε. είτε και με συμμετοχή από το ελληνικό κράτος. Να ενισχυθεί κατά 60% από τέτοια κονδύλια, όπως ήδη προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και το υπόλοιπο 40% με την δυνατότητα δανεισμού από ελληνικές τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο, χρησιμοποιώντας την άδεια εγκατάστασης και την υπογεγραμμένη σύμβαση διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας από την ΔΕΗ ως εγγυητική επιστολή. Να προβλεφθεί η δυνατότητα μικρής αυξομείωσης της εγκατεστημένης ισχύς των μονάδων, ανάλογα τις μελλοντικές αυξομειώσεις των αναγκών της εκμετάλλευσης και παρόμοια διαδικασία οικονομικής στήριξης του επιπλέον κόστους. Να προβλεφθεί κατάλληλη αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία, χαρακτηρίζοντας την παραγόμενη ενέργεια, ‘αγροτικό προϊόν’ και όχι ‘βιομηχανικό’ ώστε να μην επιβαρυνθεί φορολογικά ο αγρότης, τόσο κατά την εγκατάσταση της μονάδας όσο και κατά την λειτουργία της, μέχρι ορίου παραγόμενου εισοδήματος αντίστοιχο προς 1 ΜΑΕ. Μια τέτοια επένδυση, - θα εξασφάλιζε σταθερό εισόδημα τουλάχιστον διαβίωσης και θα έδινε την δυνατότητα σε κάθε αγρότη, να εκμεταλλευτεί κατά το δοκούν ή συντονισμένα με προτάσεις από το ΥΠΑΑ&Τ και τους άλλους αρμόδιους φορείς το υπόλοιπο της αγροτικής του εκμετάλλευσης με στόχο την παραγωγή όποιων αγροτικών προϊόντων επιθυμεί, χωρίς το έντονο άγχος του να αποκτήσει τα προς το ζην του από την δραστηριότητά του. Έτσι θα δίνονταν η δυνατότητα ήπιας αναπροσαρμογής των καλλιεργειών - στο εναλλακτικό σενάριο, θα εξασφάλιζε στον έλληνα αγρότη, σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, που οφείλεται στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, εισόδημα που κατά μέσω όρο ανέρχεται από τα 4.000 με 6.000 ευρώ ετησίως και άνω, άρα έμμεση αύξηση του εισοδήματός του - θα έδινε την δυνατότητα ηλεκτροδότησης απομακρυσμένων εκμεταλλεύσεων, όπως στάβλων σε ορεινές περιοχές ή και περιοχών που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο πρόγραμμα εξηλεκτρισμού - θα μείωνε τις ετήσιες ανάγκες της χώρας σε εισαγωγή ενέργειας, αφού ένας μεγάλος καταναλωτής, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων θα γίνεται άμεσα ή έμμεσα από ιδιοπαραγώμενη «πράσινη» ενέργεια - θα δημιουργούσε πολλές νέες θέσεις εργασίας, τόσο για την παραγωγή και εγκατάσταση, των μονάδων και την συντήρησή τους, όσο και κατά την έρευνα για την εξέλιξη της τεχνολογίας - θα βελτίωνε σημαντικά το περιβάλλον, αφού θα έδινε την δυνατότητα στην ΔΕΗ να βάλει σε εφεδρεία τις πλέον ρυπογόνες μονάδες της - θα δημιουργούσε μια καθαρή, όσο αφορά τους παραγόμενους ρύπους για την χρήση ηλεκτρισμού, ‘πράσινη’ αγροτική παραγωγή που θα έδινε νέα δυναμική στην προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων αφού θα δίνονταν η δυνατότητα, σε συνδυασμό και με άλλες ενέργειες, να τα προωθήσουμε σαν «προϊόντα μηδενικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή του πλανήτη» - παράλληλα θα αύξανε σημαντικά τα περιθώρια της χώρας σε ότι αφορά το κόστος ρύπων, που θα ισχύσει από το 2013 με σημαντική οικονομική επιβάρυνση του τομέα ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως της ΔΕΗ, ενώ θα έδινε την δυνατότητα να εισέλθουν οι έλληνες αγρότες στον χώρο του εμπορίου ρύπων Ως προς την διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας, Προτείνουμε να γίνεται από την ΔΕΗ. Να εγκατασταθούν δίκτυα μεταφοράς και κατάλληλη διαδικασία διανομής των φορτίων, χωρίς υποχρεωτική αποθήκευση τους σε συσσωρευτές, για μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης. Η μονάδα κάθε αγρότη να είναι διαρκώς συνδεδεμένη στο δίκτυο και με κατάλληλους μετρητές να καταγράφεται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ, όπως καταγράφεται η δαπανώμενη ενέργεια για αγροτική χρήση. Ανά μήνα, όπως συμβαίνει στους μετρητές αγροτικών παροχών, να γίνεται η καταγραφή της παραγόμενης ενέργειας και να πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, αγροτών, ανάλογα της συμφωνημένης τιμής και της παραγόμενης ποσότητας. Στην εναλλακτική περίπτωση, ανά δίμηνο, εξάμηνο ή έτος, να γίνεται η σύγκριση των δύο μετρήσεων παραγωγής και κατανάλωσης, αγροτικής και οικιακής χρήσης και εάν κατανάλωσε μεγαλύτερη ποσότητα από όση παρήγαγε να πληρώνει στην ΔΕΗ κατά τα σημερινά δεδομένα το υπόλοιπο. Εάν παρήγαγε περισσότερο από όσο κατανάλωσε να πληρωθεί από την ΔΕΗ, αλλά με το μέσο κόστος της κιλοβατώρας και όχι με το μέγιστο, όπως προβλέπεται για τις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, γιατί όπως αναφέραμε δεν θα έχει σαν στόχο την κερδοφορία μια τέτοια επένδυση από τον αγρότη, αλλά την μείωση ή τον μηδενισμό του κόστους του για ηλεκτρική ενέργεια. Επιθυμούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΥΠΑΑ&Τ να προβούν στην διεξαγωγή μελέτης που να προσδιορίζει το κατάλληλο μέγεθος μιας τέτοιας μονάδας και να αναρτηθούν κατάλληλες ενημερώσεις. Καθώς και την διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση της μονάδας. Επιθυμούμε τέτοιες μονάδες να εγκριθούν πρώτα και πιλοτικά για Νέους Αγρότες και για «κατά κύριο επάγγελμα» αγρότες έως 45 ετών και μετά για τους υπόλοιπους.