• Σχόλιο του χρήστη 'Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης' | 18 Μαρτίου 2020, 08:00

    Επισημαίνοντας το τεράστιο έργο που επιτελεί η θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων εδώ και 20 χρόνια θεωρούμε ότι στις μορφές διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όπως τις αναφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο, πρέπει να προβλέπεται και συμμετοχή εκπροσώπου αναγνωρισμένης και συνεργαζόμενης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικής οργάνωσης, ειδικά για τη συμβολή στο σημαντικό πεδίο της φύλαξης. Η φύλαξη με τα μέχρι σήμερα μοντέλα διοίκησης στις προστατευόμενες περιοχές δεν έχει αποτελέσει προτεραιότητα. Αντίθετα η εμπειρία με τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, οι εκατοντάδες χιλιάδες έλεγχοι και οι χιλιάδες μηνύσεις σε παραβάτες, αλλά και το προσωπικό και ο εξοπλισμός των κυνηγετικών οργανώσεων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα στις προσπάθειες όλων για τον περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας. Η πολύχρονη εμπειρία και η καθολική αναγνώριση του έργου των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων θα μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τα άρθρα 37, 38, 39 και 40 του παρόντος νομοσχεδίου.